Để có thể khôi phục mật khẩu qua ứng dụng Hik-Connect thì thiết bị của khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau:
– Đầu ghi phải đang được thêm trong tài khoản Hik-Connect của người sử dụng
– Đầu ghi phải đang sử dụng firmware v4.21.100 thuộc các seri 71xx, 72xxHQ(HU)-K và các đầu ghi dòng HG với firmware v4.30.110

– Ứng dụng Hik-Connect trên điện thoại phải là phiên bản mới nhất (V4.x.x)
Nếu điện thoại người sử dụng chưa được cập nhật phiên bản mới nhất hãy truy cập vào địa chỉ: https://appstore.hikvision.com/ để tải file app cài đặt cho điện thoại.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Bước 1: Chọn khôi phục mật khẩu qua Hik-Connect

Bước 2: Lấy mã xác nhận và tạo mật khẩu mới

Trên điện thoại sau khi chọn Cài đặt lại Mật khẩu Thiết bị, điện thoại sẽ yêu cầu cấp quyền cho Hik-Connect sử dụng camera để quét mã QR trên màn hình hiển thị của đầu ghi, sau khi quét mã QR điện thoại sẽ hiển thị mã xác nhận để khôi phục lại mật khẩu: